Algemeen
Graag wil ik u erop attenderen dat ik al mijn klanten de aandacht geef die zij verdienen. Daarom kan het dus gebeuren, dat ik soms niet telefonisch bereikbaar ben. Spreekt u de voicemail in, dan zal ik u tijdens openingstijden binnen 2 uur terug bellen. Ook kan het daarom voorkomen dat ik niet gelijk de deur voor u open doe als u bijvoorbeeld iets te vroeg voor uw afspraak komt. Ik hoop hiervoor op uw begrip.

Bij een afspraak afzegging binnen de 24 uur ben ik genoodzaakt om 50% van de behandelingsprijs aan u door te berekenen.

Bij Diamond Beauty wordt alleen op afspraak gewerkt. Hierdoor is het erg belangrijk dat u op de afgesproken tijd verschijnt. Er word gewerkt vanaf en tot aan de afgesproken tijd.
Tijdens het intake gesprek van uw eerste behandeling zal ik een klantenkaart invullen en deze per behandeling bijhouden. Ik vraag hiervoor de (persoonlijke) gegevens die nodig zijn om de behandeling zo goed en zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren.
Uw adresgegevens zullen gebruikt worden voor eventuele mailing van Diamond Beauty. Als u dit niet op prijs stelt, kunt u dit tijdens het intake gesprek aangeven. Diamond Beauty zal uw gegevens onder geen enkel beding doorverkopen of verhuren aan derden.
Voor meer informatie over de 'huisregels' kunt u telefonisch of per email contact met mij opnemen.

*
Teneinde de webpagina van Diamond Beauty en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Diamond Beauty in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Diamond Beauty voor welke doeleinden gebruikt en wat Diamond Beauty doet om uw privacy te beschermen. Diamond Beauty adviseert u voor het gebruik van de webpagina van Diamond Beauty hiervan kennis te nemen. Omdat Diamond Beauty in nederland is gevestigd is de wet persoonsregistraties en de wet bescherming persoonsgegevens, van toepassing.

Gegevens
Diamond Beauty heeft bepaalde persoonlijke gegevens nodig om haar in staat te stellen haar produkten en diensten te leveren aan haar klanten. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen algemeen gezien het volgende inhouden:
namen van individuele contacten, het postadres, telefoonnummers, en emailadressen. Diamond Beauty heeft ook toegang tot persoonlijke gegevens die via het netwerk van Diamond Beauty gegenereerd worden, met inbegrip van ip- en emailadressen voor inkomende en buitengaande gegevens en netwerkgebruiksgegevens.

Doeleinden
Diamond Beauty verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar webpagina ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de webpagina of om u diensten en/of produkten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Beveiliging
Diamond Beauty heeft voldoende externe technische en interne organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Diamond Beauty die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Cookies
Diamond Beauty kan informatie over het gebruik van deze webpagina verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte webpagina's en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. Cookies stellen Diamond Beauty in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiƫnter toegang te verlenen tot haar webpagina, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen, helaas kunnen wij u dan niet garanderen dat al onze online services correct zullen werken.

Webpagina's van derden
Webpagina's van Diamond Beauty verwijzen incidenteel via zogenaamde links naar webpagina's van derden. Diamond Beauty streeft steeds naar een zorgvuldige selectie van deze links maar kan desondanks niet garanderen dat deze derden vergelijkbare uitgangspunten hanteren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid. Diamond Beauty aanvaardt ten aanzien van deze links geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de webpagina's of voor de naleving van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid
Diamond Beauty behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Het verdient daarom ook de aanbeveling om ons privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aangezien Diamond Beauty veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom.
*